Financial Lease berekenen

Bereken snel en gemakkelijk uw financial lease maandtermijn
Uw maandelijkse termijn is
-

Lease en fiscaliteiten

Wanneer u een financial lease contract afsluit wordt u eigenaar van het voertuig. In principe bent u de gehele looptijd economisch eigenaar van het voertuig. Aan het einde van de looptijd wordt u eveneens juridisch eigenaar.

Omdat u economisch eigenaar bent wordt de financial lease van een voertuig of object dan ook gezien als aanschaf/investering voor uw bedrijf. Omdat u een fiscale investering heeft gedaan biedt dit binnen uw onderneming de volgende voordelen in de boekhouding;

1. Afschrijvingen

Indien u een voertuig koopt middels financial lease dan wordt het voertuig op uw balans geactiveerd. De activatie op de balans vindt plaats ter hoogte van de daadwerkelijke aanschafwaarde (op factuur) van het bedrijf. Wel dient u er rekening mee te houden dat ingebouwde belastingbedragen als BTW en BPM voor zover deze binnen de aanschafwaarde van toepassing zijn niet worden meegenomen.

De aanschafwaarde van het voertuig wordt dus op uw balans geactiveerd. Van deze aanschafwaarde wordt normaliter 20% per jaar op de balans opgevoerd als zijnde kosten. U begrijpt dat dit zorgt voor een, uiteindelijk, lager bedrag resteert als netto winst.

2. Investeringsaftrek

Wanneer u een economische investering doet binnen uw bedrijf zoals de aanschaf van een voertuig of object middels financial lease kunt u boekhoudkundig in aanmerking komen voor een aantal extra aftrekposten.

Zo zijn er mogelijkheden tot kleine investeringsaftrek, VAMIL en nog veel meer zaken. Dit verandert doorgaans jaarlijks. informeer daarom bij uw eigen fiscaal expert naar de actuele aftrekmogelijkheden op uw situatie.

3. Kredietvergoeding

Wanneer u een financial lease overeenkomst afsluit voor uw onderneming wordt vooraf een bepaalde kredietvergoeding tussen u en de bank overeengekomen. Binnen uw maandtermijn betaald u gedurende de looptijd maandelijks een vast afgesproken bedrag. Financial lease is een anuïtaire leningvorm waar in de maandtermijn een gedeelte voor de aflossing is ingebouwd en een gedeelte kredietvergoeding. Binnen de maandtermijn schommelt het bedrag aan zowel rente als aflossing. De kredietvergoeding wordt binnen de maandtermijn bepaald op het actuele openstaande kredietbedrag en aangezien deze maandelijks minder wordt, wordt het rentebedrag binnen de maandtermijn lager en lager. Jaarlijks verstrekt de bank een opgaaf met de reeds betaalde kredietvergoeding. Deze kredietvergoeding mag u dan ook binnen uw boekhouding opvoeren als kosten! En deze kosten zorgen er dan weer voor dat de uiteindelijke winst uit uw onderneming kan worden verlaagd waardoor u minder inkomstenbelasting aan de fiscus verschuldigd bent.

een kort voorbeeld:

U heeft een netto winst gerealiseerd van € 60.000 aan het einde van het boekjaar. Normaliter moet u over dit bedrag € 60.000,- uw inkomstenbelasting afdragen. Wanneer u € 2.500,- aan kredietvergoeding in dat jaar heeft betaald dan is uw winst ineens met € 2.500,- verlaagd naar € 57.500,-. Dit scheelt u (bij belastingschijf 52%) een bedrag van €650,- aan af te dragen inkomstenbelasting!

4. BTW en BPM

Wanneer u een voertuig koopt welke niet eerder particulier is aangekocht spreken we over een BTW voertuig. Indien u een voertuig zakelijk financial least en dit betreft een BTW voertuig is bij de aanschafwaarde een emolument BTW opgenomen. Op voertuigen is dit 21%. Indien uw onderneming activiteiten uitvoert waarbij omzetbelasting van toepassing is, heeft u recht op een verrekening en/of terugvordering van dit bedrag aan betaalde BTW.

Wanneer u een bedrijfswagen aan koopt, heeft u daarnaast nog een extra fiscaal voordeel. De BPM (belasting voor personenauto’s) komt bedrijfswagens die zakelijk worden opgevoerd volledig te vervallen.

Ondanks dat bovenstaande informatie met zeer veel zorg is samengesteld kunnen er onjuistheden in voorkomen. Lease Fabriek stelt zich niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Raadpleeg uw accountant, boekhouder of fiscalist voor de meest actuele informatie.